FINN OSS I FACEBOOK

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

BRYSTFORSTØRRELSE

Uvecanje grudi

Brystforstørrelse eller augmentasjon, teknisk kjent under betegnelsen augmentasjonsmamoplastikk, er et kirurgisk inngrep som har som formål å forbedre størrelsen og fasongen på kvinnelige bryster av ulike årsaker så som:

• For å forbedre kroppsfiguren til kvinner som av personlige grunner mener at deres bryster er for små;
• For å rette på brystenes størrelse etter graviditet;
• For å jevne ut forskjellen i størrelsen på brystene;
• Rekonstruktiv teknikk som følger brystoperasjon.

Ved å legge inn et implantat under hvert bryst er kirurgene i stand til å øke brystenes størrelse hos kvinner med en til to numre. Hvis du vurderer å få utført brystforstørrelse vil dette gi deg grunnleggende opplysninger således at du er bedre kan forstå i hvilke tilfeller operasjon kan hjelpe, hvordan den utføres og hvilke resultater kan forventes. Den kan ikke besvare alle dine spørsmål ettersom mye avhenger av pasientens personlige egenskaper. Ettersom mye avhenger av personens personlige egenskaper anbefaler vi på det varmeste at du møter dr Djordjevic til GRATIS KONSULTASJONER. Spør dr Djordjevic om alt som er uklart for deg.

DEN BESTE KANDIDAT FOR BRYSTFORSTØRRELSE

Brystforstørrelse kan endre ditt utseende og kan forbedre din selvtillitt, men den kommer ikke nødvendigvis til å endre ditt utseende slik at det er i samsvar med ditt ideal, ei heller føre til at mennesker oppfører seg annerledes mot deg. Før du bestemmer deg for denne operasjonen tenk nøye igjennom om hva dine forventinger er og gå igjennom dem med din kirurg.

Den beste kandidat for brystforstørrelse er kvinner som ønsker en forbedring, og ikke en perfeksjon, av sitt utseende. Hvis du er fysisk frisk og realistisk i dine forventinger kan du være en god kandidat. Brystforstørrelse utføres vanligvis for å jevne ut størrelsen på brystene, for å forbedre kroppsfiguren, eller som en rekonstruktiv teknikk etter kirurgiskinngrep.

PROTESETYPER

En protese (såkalt implantat) er en silikonsk kapsel fylt enten med silikongel eller saltvannsløsning kjent også under betegnelsen fysiologisk saltløsning. På grunn av at det ikke finnes tilstrekkelig informasjon til å bekrefte sikkerheten av å bruke silikongelproteser har Food & Drug Administration (FDA) bestemt at nye gelfylte proteser i USA skal være tilgjengelig kun for kvinner som deltar i godkjente studier. Noen kvinner som trenger en erstatning for sin protese kan også være egnete kandidater til å delta i denne forskningen.

Saltvannsproteser er uten forbud, tilgjengelige for pasienter som ønsker brystforstørrelse, mens en venter på videre undersøkelser hos FDA. Du kan forspørre deg hos din lege om elementene i FDAs beslutning. (Disse retningslinjene gjelder f.o.m. juli 1992).

ALLE OPERASJONER INNEBÆRER EN VISS DOSE USIKKERHET OG RISIKO

Brystforstørrelse er en relativt enkel prosedyre. Men som ved enhver operasjon, er det risiko forbundet med operasjon og mulige komplikasjoner i forbindelse med dette inngrepet. Det hyppigste problem, innkapsling, skjer hvis arret eller kapselen rundt protesen begynner å bli stramt. Denne innstrammingen av den myke protesen kan føre til at brystene blir harde. Innkapsling kan behandles på flere måter, og noen ganger krever det enten at en fjerner eller „bearbeider“ arrets vev, eller for eksempel at protesen blir fjernet og erstattet med et annet.

Akkurat som ved alle andre kirurgiske operasjoner, kan overflødig blødning som følger operasjonen foråresake en viss hevelse og smerte. Hvis overflødig blødning fortsetter kan det kreves en ny operasjon for å kontrollere blødningen og fjerne blodoppsamlingen.

Et fåtall kvinner får infeksjon rundt protesen. Dette kan skje når som helst, men det skjer oftest den første uken etter operasjonen. I noen tilfeller må protesen bli fjernet i noen måneder inntil infeksjon har trukket seg. Da er det mulig å sette inn en ny protese.

Hos noen kvinner blir vortene overfølsomme, ufølsomme eller til og med nummen. Det er også mulig å merke små numne deler i nærheten av snittene. Vanligvis forsvinner disse symptomene med tiden, men hos noen pasienter er de av varig art.

Det finnes ingen bevis på at proteser påvirker fertilitet, graviditet eller ammeevne. Hvis du, imidlertid, har amt spedbarn i en periode på ett år før operasjonen, kan det hende at det kommer frem melk noen dager etter operasjonen. Dette kan forårsake et visst ubehag, med kan behandles med medisin som blir forordnet av din lege.

Det hender av og til at proteser brister eller lekker. En sprekk kan bli dannet som følge av skade eller til og med normal strekning og bevegelse av dine bryster og proteser, som fører til at kapselen lekker. Hvis det skulle skje at saltvannsprotesen brister, vil protesen miste sitt innhold i løpet av noen timer, mens kroppen kommer til å ta opp saltvannet uten skadelige virkninger.

Imidlertid, hvis en silikonprotese skulle briste, er det to mulige utfall. Hvis kapselen brister, men ikke arrkapselen rundt protesen, kommer du ikke til å merke noen endringer. Hvis arrkapselen brister eller blir revet i stykker, særlig under hardt trykk, kan silikongelen gå over til omkringliggende vev. Gelen kan samle seg i brystet og føre til at det dannes et nytt arrkapsel rundt det, eller det kan renne ut til andre organer. Dette kan føre til at brystene endrer fasong eller fasthet. Begge typer brister kan kreve at det utføres ny operasjon for å erstatte protesen som lekker. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å fjerne all silikongel fra brystets vev hvis protesen sprekker.

Et lite antall kvinner med proteser har meldt om symptomer som ligner på sykdommer av immunsystemet, så som dermatosklerose og andre tilstander som ligner på artritts. Disse symptomene kan være smerte og hevelse i leddene, feber, slapphet eller smerte i brystene. Forskning har ikke funnet en klar forbindelse mellom silikonproteser og det leger kaller „forstyrrelser i bindevevet“, men FDA krever at det forskes videre på dette området.

Selv om det ikke finnes bevis på at proteser forårsaker brystkreft, kan de endre måten mammografi blir utført på for å oppdage kreft. Når du utfører rutinemessig mammografi, bør du dra til sentra som har teknikere med erfaring om særskilte tekniker som brukes for å få et pålitelig røntgenbilde av bryster med protese. Det kommer til å være behov for å utføre tilleggsundersøkelser. For noen kvinner med protese vil det være gunstig å bruke ultralyd for å avdekke knuter eller evaluere protesen.

Selv om de alle fleste kvinner ikke opplever slike komplikasjoner, bør du vurdere enhver endring med din lege for å forsikre deg om at du forstår risikoen og konsekvensen av å forstørre brystene.

PLANLEGGING AV OPERASJONEN

I løpet av dine første konsultasjoner kommer dr Djordjevic til å vurdere din helse og forklare hvilke kirurgiske tekniker passer best på grunnlag av tilstanden på dine bryster og hudens elastisitet. Hvis du har hengende bryster kommer legen sannsynligvis til å anbefale brystløfting.

Du bør ta opp dine forventinger med din kirurg. Kirurgen bør være like åpen mot deg når han beskriver dine valgmuligheter, risiko og begrensninger forbundet til hver av disse. Du bør kreve av din kirurg kopi av varedeklarasjonen som følger med protesen som han kommer til å bruke for at du skal være fullstendig informert. Du bør informere din kirurg om du røyker, tar medisin, vitaminer eller andre medisiner.

Din kirurg og rådgiver kommer også til å forklare deg hvilken type bedøvelse blir brukt, type lokaler hvor operasjonen blir utført, samt kostnadsnivå. Ettersom de fleste forsikringsselskaper ikke mener at brystforstørring er medisinsk berettiget, vil dette vanligvis ikke bli dekket av din forsikringspremie. Det finnes, imidlertid, gunstig finansiering ved Timeless Beauty.

FORBEREDELSER FOR OPERASJONEN

Dr Djordjevic og hans erfarne team kommer til å gi deg veiledning om hvordan du skal forberede deg til operasjonen, inklusive råd om mat og drikke, røyking og inntak eller sløyfing av visse vitaminer og medisiner.
I løpet av forberedelsene bør du altså avtale med noen at de kjører deg hjem etter operasjonen og, hvis det skulle være behov, hjelpe deg hjemme de første par dagene.

HVOR KOMMER OPERASJONEN TIL Å BLI UTFØRT?

Din kirurg kommer sannsynligvis til å utføre operasjonen ved det kirurgiske ambulansesenter eller sykehusambulansen ved Mediterranean Plastic Surgery Center Igalo, Montenegro.

ANESTESITYPER

Brystforstørrelse kan utføres under totalbedøvelse, således at du sover igjennom operasjonen. Noen kirurger brukes lokalbedøvelse i kombinasjon med beroligende midler, slik at du er avslappet, men våken, og du kan føle et vist ubehag.

OPERASJONEN

Metoden for innsettelse og posisjonering av protesen kommer til å være avhengig av din kroppsbygd og din kirurgs anbefalinger, Snittet kan gjøres enten i overgangen mellom brystet og brystkassen, rundt areolaen (den mørke huden rundt brystvorte), eller under armhullen. Det blir gjort det ytterste for å plassere snittene slik at arrene blir minst mulig synlige.

For at snittene blir minst mulig synlige gjøres de i overgangen ved brystet, rundt brystvorten eller under armhullen. Brystvev og hud løftes for å gjøre plass til protesen. Gjennom snittet kommer kirurgen til å heve brystvevet og hud for å danne en lomme, enten direkte bak brystvev eller under dine brystmuskler (pectoralis brystmuskel). Protesen blir deretter satt inn under dine brystvorter.

Noen kirurger er av den oppfatning at ved å sette protesen inn bak dine brystmuskler vil en kunne redusere muligheten for innkapsling. Dreneringsrør brukes noen dager etter operasjonen. Proteser plasseres på den måten kan også bidra til at det er lettere å kontrollere brystene ved mammografiundersøkelse enn når protesene er lokalisert direkte bak brystvevet. Plassering av protesen bak musklene kan, imidlertid, være mer smertefullt de første par dagene etter operasjonen enn dirkete under brystvevet. Protesen kan altså settes inn direkte under brystvevet eller bak brystmuskel.

Du kommer til å vurdere fordelene og ulempene til disse valgmulighetene med dr Djordjevic før operasjonen for å bli sikker på at du forstår konsekvensene til den anbefalte operasjonen. Operasjon varer vanligvis mellom en og to timer. Det brukes sting for å lukke snittene som også kan være limt fast for å gi bedre støtte. Det settes bandasje over dine bryster for å hjelpe helingen. Etter operasjonen ser brystene fyldigere og mer naturlig ut når det gjelder struktur og linje. Arrene kommer til å blekne med tiden.

ETTER OPERASJONEN

Du kommer sannsynligvis til å føle deg sliten og smertefull noen dager etter operasjonen, men du kommer til å være på beina i løpet av ett døgn eller to. De fleste ubehageligheter som du føler kan behandles med medisiner som din lege forordner.

Bandasjen blir fjernet om et par dager og du får en kirurgisk BH. Du bør bruke den etter veileding fra din kirurg. Det kan også hende at du føler brenning under brystvortene i løpet av de første ukene, men dette kommer til å roe seg ned samtidig med at hevelsen blir redusert. Stingtråd kommer ut om en uke til ti dager, mens hevelsen i dine bryster blir redusert i løpet av tre til fem uker før den forsvinner.

TILBAKE TIL ET NORMALT LIV

Du kommer til å være i stand til å vende tilbake til jobben i løpet av noen dager, avhengig av hvor krevende jobben din er. Følg din kirurgs råd angående når du skal begynne å trene og gå tilbake til normale aktiviteter. Dine bryster kommer sannsynligvis til å være følsomme på stimulering de første to til tre ukene, således at du bør unngå fysisk kontakt. Etter dette, når smerten er over, kommer kontakt med brystene til å være behagelig, vanligvis tre til fire uker etter operasjonen.

Arrene kommer til å være harde og rosaaktige i minst seks uker. Dernest kommer de til å forbli like store i noen måneder, eller det kommer til å virke som om de har blitt bredere i noen måneder. Arrene dine blir blekere, selv om de aldri kommer til å forsvinne.

En bør fortsette med mammografi etter brystforstørrelse for den aktuelle aldersgruppen, selv om teknikeren som utfører mammografi kommer til å bruke en særskilt teknikk for å få en pålitelig avlesning av resultater, som nevnt tidligere (se Alle operasjoner innbærer en viss dose usikkerhet og risiko.)

DITT NYE UTSEENDE

For mange kvinner kommer deres nye utseende til å være tilfredsstillende eller spennende ettersom de lærer å sette pris på den. Regelmessige kontroller hos din plastiske kirurg og rutinemessig mammografi for de som er i den aldersgruppen innefor foreskrevne intervaller kommer til å hjelpe deg til å bli forsikret fra enhver komplikasjon som kan inntre, og hvis den inntrer, kan den bli oppdaget og behandlet på et tidlig stadium. 

Alle kommer ikke til å forstå din beslutning om å forstørre dine bryster, som er en veldig personlig beslutning. Det viktigste er hvordan du føler deg i den forbindelse. Hvis du har oppnådd ditt mål så har operasjonen vært vellykket.

Tusenvis av menn og kvinner oppnår utmerkete resultater hvert år ved hjelp av denne operasjonen, og den kommer til å hjelpe deg med å bli mer tilfreds med deg selv og få mer selvtillitt i kontakt med andre. Denne informasjonen skal, imidlertid, kun introdusere denne operasjonen og den bør ikke brukes for å bestemme om du skal ta denne operasjonen, ei heller for å garantere resultatet. Den beste måten å bli kjent med mulighetene som du har er å ta kontakt gjennom Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. får å få svar på spørsmål for at du skal kunne se ut bedre i dag og føle deg bedre!

I massemedia

Normedia

Operasjoner

sam-6sam-7sam-8sam-11sam-12sam-13sam-14BotoxSilikon

Om oss

American Aesthetic Surgery Center - Igalo

Fra det øyeblikket du setter fot i våre lokaler vil du bli tatt hånd om av vårt serviceinnstilt og profesjonelt team. Vi vet at kosmetiske operasjoner kan virke foruroligende på deg. Du er ikke bekymret bare for din helse, men også for det estetiske utfallet. Vi kommer til å sørge for at du blir beroliget og at du kommer...


Les meir...

Igalo

Igalo er en by i Herceg Novi kommune i Montenegro. Byen ligger ved innløpet til Kotorbukten i Adriaterhavet, bare 20 km øst for grensen til Kroatia. Byen vokste fram i mellomkrigstiden. Igalo har 3 754 innbyggere (2003), og folketallet er svakt økende. Den er i praksis vokst sammen med Herceg Novi, og det er bare administrative inndelinger innad i kommunen...


Les meir...

Legens profil - Dr Borko B. Djordjevic

Dr Borko B. Djordjevic har, som ledende lege i dette feltet i en årrekke, alltid vært blant de fremste til å ta i bruk de aller nyeste metoder og teknikker i kosmetisk og rekonstruktiv kirurgi. Dr Djordjevic har sertifikat fra American Board of Plastic and Reconstructive Surgery og er medlem av American Academy of Cosmetic Surgery (AACS). Han er spesialist...


Les meir...
012

Kontakt

Dr Borko Djordjevic

MONTENEGRO

Adresse:
Sava Ilica 5
85347 Igalo

E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Telefon: +382 31 332 770
Mobil: +382 69 043 333

 

 

 SERBIA

Telefon:  +381 11 630 20 40
Faks:       +381 11 630 20 41
Mobil:   +381 60 042 4000

 

 USA

T: 001 760 325 7777
F: 001 760 325 7474
M: 001 760 880 7558
    001 888 384 6353

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

 

Du er her: Home Brystforstørrelse